پشتیبانی 24 ساعته

��������������HDMI Extender 60M

اکستندرHDMI Extender 60M

قیمت تماس بگیرید

انتقال سیگنال HDMI بوسیله یک رشته کابل شبکه (LAN)تا فاصله 60 متری

توضیحات

کلیه کارت های شتاب پذیرفته می شود
کلیه حقوق مفحوظ است Tessaco.com.