پشتیبانی 24 ساعته

��������������VGA

اکستندرVGA-USB

قیمت تماس بگیرید

انتقال تصویر VGA و انتقال USB از طریق 1 رشته کابل شبکه

توضیحات

شما با استفاده از این دستگاه قادر خواهید بود که تصاویر VGA را تا فاصله 100 متری ارسال نمایید.همچنین این امکان به شما داده شده که از طریق USB به دستگاه ارسال کننده تصویر,فرمان دهید.

تمام این کارها تنها با اتصال یک رشته کابل شبکه صورت میگیرد.

کلیه کارت های شتاب پذیرفته می شود
کلیه حقوق مفحوظ است Tessaco.com.