پشتیبانی 24 ساعته

تقسیم 1به2(250MHz)

تقسیم 1به2(250MHz)

قیمت تماس بگیرید

تقسیم 1به 2 VGA

توضیحات

تقسیم 1 به 2 VGA.

VGA Splitter

● Input Con: 1Rd VGA 15HDF Con 
● Output Con: 2Rds VGA15HDF Con 
● RGB: Bandwidth 250MHz 
● Input Level: 0.5-1Vp-p 
● Input Resistance: 75Ω 
● HV Channel: Input Level 0.7-5Vp-p 
● Transmission Distance: 30m 
● Resolution: 1920*1440 
● Power: DC 9V 50/60Hz 5W 
● Enclosure: plastic

کلیه کارت های شتاب پذیرفته می شود
کلیه حقوق مفحوظ است Tessaco.com.