پشتیبانی 24 ساعته

���������� 1 ���� 4 HDMI

تقسیم 1 به 4 HDMI-4K

قیمت 550 هزار تومن

تقسیم 1 به چهار HDMI , 4K

توضیحات

کلیه کارت های شتاب پذیرفته می شود
کلیه حقوق مفحوظ است Tessaco.com.