پشتیبانی 24 ساعته

���������� 1 ���� 8 AV

تقسیم 1 به 8 AV

قیمت تماس بگیرید

تقسیم 1 به 8 AV

توضیحات

تقسیم 1 به 8 صدا و تصویر(AV)این امکان را به شما میدهد که صدا و تصویر پخش شده را همزمان در 8 نمایشگر مشاهده نمایید.

مشخصات فنی:

Video input level resistance………………...0.8-1 V p-p/75 ohm

Video output level resistance………………0.8-1.4 V p-p/75 ohm

Video Support……………………………………..50Hz-5.5MHz

تقسیم یک به هشت صدا و تصویر

تقسیم 1 به 8 AV

AV splitter

کلیه کارت های شتاب پذیرفته می شود
کلیه حقوق مفحوظ است Tessaco.com.